Opdag og bidrag

Gå på opdagelse i webmuseets samling og bidrag med kommentarer eller links

Gå på udstilling

Se de kuraterede udstillinger og bliv klogere på webbets historie

Om museet

Webmuseum.dk er et online-museum, der tilbyder rammer for dokumentation og formidling af webbets historie.
Webmuseet er så vidt vides det første af sin art i verden.

Ideen til museet udspringer af en erkendelse af, at vores kulturarv i dag ikke kun findes i den fysiske virkelighed, men også er forankret i den virtuelle virkelighed på World Wide Web. Vi bruger i stigende grad vores tid på webbet – på arbejde og i vores fritid, og det vi skaber i vores færden på og produktion til webbet, præger vores kultur og meningsdannelse.

Den enorme udviklings- og udbredelseshastighed som er kendetegnende for webbet har gjort det til vor tids vigtigste, men også mest flygtige medie. Hver dag oprettes tusinder af nye websider, mens andre tusinder lukkes ned. Vigtige stadier i webbets tidlige udvikling er allerede ved at gå tabt, og behovet for at bevare og dokumentere vores virtuelle kulturarv er derfor påtrængende.

Webmuseets dokumentation og formidling af webbets historie og nutid sker gennem en samling af websites, der er indsamlet som led i et forskningsprojekt om webhistorie i regi af Center for Designforskning og som nu lægges ud som en åben samling, som alle kan bidrage til med materiale og kommentarer.

Det er også muligt at skabe sin egen samling udfra materialet i webmuseets eller af nyt uploadet indhold. I museet findes også udstillinger, som er fagligt kuraterede. Det første udstilling “Fra alpha til beta” sætter fokus på webbets designhistorie, fra www blev lanceret i starten af 1990erne og frem til nu. Senere vil flere udstillinger blive tilføjet med nye og andre vinkler.

Brugerbetingelser
Der må kun uploades materiale til webmuseum.dk, som den ophavsretlige indehaver har givet tilladelse til. Webmuseum kan ikke påtage sig noget ansvar for, at en sådan afklaring af rettighederne har fundet sted. Bidragsyderen, der uploader til webmuseum.dk erklærer således og indestår overfor webmuseum.dk for, at denne enten selv har ophavsretten eller har ophavsretten til det uploadede materiale, eller har modtaget ret til at foretage upload af den rette ophavsretlige indehaver.

Webmuseum.dk påtager sig ikke nogen form for ansvar for, at materiale uploaded af brugere i webmuseets åbne samling krænker tredjemands rettigheder.

Webmuseet er udviklet af
Webmuseum.dk er udviklet i regi af Center for Designforskning og drives af Designmuseum Danmark. Webmuseet er en netbaseret institution hjemmehørende på adressen www.webmuseum.dk.

I tilknytning til Webmuseet åbner Designmuseum Danmark den 13. maj 2011 et fysisk udstillingsrum, hvorfra der også er netadgang til webmuseet.

Webmuseet er støttet af
Kulturarvsstyrelsen, Nordea Danmark-fonden, Forsknings- og Innovationsstyrelsen, Konsul Georg Jorck og Hustru Emma Jorck’s Fond, IDG Danmark, Global Connect, Creative Commons og Hedengangne Space Invaders.

Webmuseets redaktion
Lektor og initiativtager til webmuseet Ida Engholm, Center for Designforskning
Museumsinspektør Christian Holmsted Olesen, Kunstindustrimuseet
Lektor Niels Brügger, Center for Internetforskning, Århus Universitet.

Webmuseets advisory board:
Direktør Birger Hauge, IPier Technologies, adm. dir. Tim Frank Andersen, Brandzation, konsulent og forfatter Claus Bülow Christensen, Tomorrows Next Media Consultancy, partner Thomas Madsen-Mygdal, Social Square, general manager Jens Lernø Storm, Microsoft Danmark og adm. dir. Søren Queitsch, IDG International Data Group.

Tak
Webmuseum.dk vil foreløbig takke følgende personer for deres engagement i og input til museet:
Frank Engelbrecht, Birger Hauge, Søren Queitsch, Thomas Madsen-Mygdal, Martin Sønderlev Christensen, Andreas Johannsen, Kurt Westh Nielsen, RE:, Jesper Fagerlund, Mike Lippert og 2plus1, B14, Michael Thomsen, Caroline Søeborg Ahlefeldt, Tim Frank Andersen, Chandra Mostov, Jens Lernø Storm, Ulla Ramlau, Lisbeth Zornig Andersen, Pernille Stockmarr, Malene Lyng Mejding, Hanne Horsfeld, Jeppe Morgenthaler og deltagerne på Zentropa Workz’s summer camp: Katrine Søby Madsen, Katja Sløk, Stine Møller Jørgensen,
Sigurdur H. Thorkelsson, Kristian Ravn-Ellestad og Martin Johansen.